Prov.902.424.424 -   *DR.NIN 1971 *NINLAB 2007       


INTOLERANCIA ALIMENTARIA

En realitat en lloc de al·lèrgia alimentària, seria més encertat parlar de SENSIBILITAT ALIMENTÀRIA

Es tracta d'una al·lèrgia molt més difícil d'identificar, que pot provocar símptomes molt variats i ser motivada per qualsevol aliment i que afecta més del 80% de la població.

El mecanisme de l'al lèrgia, o més bé de la SENSIBILITAT ALIMENTÀRIA, és força semblant al de la droga però en un nivell menor, naturalment.

Són aliments que consumim diària o quasi diàriament i dels que no podrem prescindir sense sentir símptomes psíquics de cansament, irritabilitat, ansietat, nerviosisme.

SINTOMES QUE PODEN ESSER DEGUTS ALS ALIMENTS

 Processos dermatológics: acne, èczema, psoriasi, urticària, etc.

 Trastorns gastrointestinals: Dolors abdominals, constipació, diarrea, inflor, síndrome del còlon irritable. És la patologia que més indueix a pensar en una intolerància alimentària.

 Molèsties neurològiques: Mal de cap, migranya, mareig, vertigen.

 Molèsties respiratòries: Asma, rinitis, dificultat respiratòria. En aquests casos es pot solapar amb un procés al·lèrgic.

 Trastorns psicològics: Ansietat, letargia, depressió, fatiga, nàusees, hiperactivitat (principalment en nens).

Aquests símptomes d'irritabilitat, cansament, ansietat, nerviosisme, desapareixen en quant deixem de prendre l'aliment.  


                   

ESTUDI DE LA SENSIBILITAT ALIMENTÀRIA

 

L'estudi de sensibilitat alimentària ALIM-TEST és una prova realitzada en laboratori capaç de valorar la resposta que el sistema immunològic d'algunes persones desencadena de manera específica enfront de certs aliments. 

La valoració d'aquesta resposta immunològica es porta a terme quantificant els nivells d'immunoglobulina G (IgG4) específica enfront dels aliments més habituals de la nostra dieta mediterrània.

 

La supressió de la dieta dels aliments davant dels quals s'han detectat nivells de IgG4 específica elevats produirà la reducció o la desaparició dels símptomes derivats d'aquesta reacció immunològica.


L'estudi de sensibilitat alimentària també resulta de gran interès en el món de l'esport, ajudant a augmentar el rendiment físic de l'esportista i en patologies com l'autisme, millorant la qualitat de vida dels pacients.

PAUTES D'ALIMENTACIÓ


Atenent als resultats del test de sensibilitat alimentària realitzada de suprimir de la seva dieta, tant els aliments clarament reactius   (positius (+ +)  i  positius (+++),    com els de reactivitat incerta  (positius (+).

 

Transcorregut un període de un mes i mig pot reintroduir els aliments de l'últim grup, a raó d'un per setmana, observant els possibles efectes sobre els problemes que puguin generar com a conseqüència de la seva ingestió, amb la finalitat de reintroduir o suprimir definitivament de la seva alimentació.

 

Cal tenir en compte que la supressió dels aliments indicats implica eliminar qualsevol aliment preparat amb ells. Per aquesta raó és important consultar l'etiquetatge d'aliments precuinats, envasats, etc.

CONTINGUT LABORATORI ECHEVARVE 


La hipersensibilitat alimentària és una reacció no esperada enfront de la ingesta d'un determinat aliment. Existeixen les al·lèrgies clàssiques i les intoleràncies alimentàries (hipersensibilitat alimentària no al·lèrgica). Moltes persones presenten algun grau de sensibilitat enfront de diferents aliments indetectable sense una anàlisi específica


El test d' Intolerància Alimentària 200 està dissenyat per detectar la presència d'anticossos IgG específics davant de 216 extractes alimentaris, utilitzant la tècnica inmunoblot. La determinació d'anticossos indica el nivell de sensibilització a diferents aliments i additius alimentaris analitzats. Els resultats aporten informació molt valuosa perquè nutricionistes i professionals sanitaris adecuen les recomanacions dietètiques a les respostes obtingudes.

Els resultats d'aquesta anàlisi mostren una barra progressiva de diferent color segons els nivells de resposta dels anticossos a cada aliment.


Per fer-se l’analítica ha de venir amb un mínim de 4 hores de dejuni i no haver pres en el darrer mes cap fàrmac que contingui Corticosteroides (Urbason, Trigon Depot, Cortidene, Dacortin, Pulmicort...).

Aquest test no és vàlid pel diagnòstic de:

  • Intolerància a la lactosa / Celiaquia / Problemes de al·lèrgia
  • En cas d’absència de consum de algun aliment durant els últims 6 mesos és probable que no es detecti cap intolerància a aquest.


  


***Immunocomplexos circulants i Obesitat. 


Els anticossos circulants es van a unir els antígens alimentaris només passar aquests a la circulació, formant els immunocomplexos o complexos antigen-anticòs, que poden arribar a formar grans xarxes.

En un lapse de temps de tot just dues hores, provoquen l'activació d'altres components del sistema immunològic, provocant una inflamació local dels teixits.


Depenent de la quantitat d'aliment ingerit, i de la freqüència, provoquen un augment continuat i acumulatiu de IgG4.

 

En segon lloc, la persistent presència dels immunocomplexos en la circulació, fa augmentar la pressió coloidosmótica (PCO) del plasma sanguini, i per tant augmenta la pressió PCO dels capil·lars glomerulars de les neurones renals, disminuint la filtració glomerular i augmentar la RETENCIÓ DE LÍQUID