Política de Privacitat  

Els clients que omplin i enviïn les seves dades a través de qualsevol formulari de la nostra pàgina web, autoritzen expressament l'ús i tractament de la informació enviada d'acord amb la finalitat per al qual van ser enviats: sol · licitud d'informació, contractació de serveis, o qualsevol altre . El client respondrà a més en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. 
Les dades recollides mitjançant formulari de contacte d'informació general o qualsevol altre seran tractades amb absoluta confidencialitat per Ninlab.

Aquestes dades únicament i exclusivament seran utilitzades per donar resposta adequadament a les preguntes i demandes que es facin a través del mateix.

Aquestes dades no seran incorporades de forma automàtica a cap fitxer. No obstant això les dades facilitades en els diferents formularis podran, si s'escau i excepcionalment, ser incorporades a un fitxer automatitzat creat per Ninlab, amb la finalitat de donar un millor servei a la relació comercial establerta amb el client. Laboratori Dr.Nin SL, és la mercantil titular de l'eventual base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels clients.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Laboratori Dr.Nin SL es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal , com a client del Laboratori Dr Nin SL, podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, comunicant a: Laboratori Dr Nin SL - Rambla de Catalunya, 66 - BARCELONA 08007 - ESPANYA Tel 93.215.20.60 -  email : 
nin@nin.es 

S'entendrà que el client accepta les condicions establertes i presta tots els consentiments requerits al preme el botó  ENVIAR DADES - SUBMIT, que es troba en els formularis de recollida de dades..

Les nostres dades completes són: Laboratori Dr.Nin SL, CIF:: B58347253 C / Rambla de Catalunya 66, Barcelona - 08007 Telèfon: +34.902.424.424 i el e  -mail: nin@nin.es